Agenda

03-1-2018

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Restaurant “Croy”.

14-02-2018

Aswoensdag; geen repetitie

14-03-2018
20.00 uur

Algemene Ledenvergadering

26-05-2018

Deurne; repetitie met Deurne’s Gemengd Koor;

03-06-2018
10.00 uur

Mis voor de levende en overleden leden van het koor in de kapel van de Paters Kapucijnen

04-07-2018

Laatste repetitie voor de vakantie

22-08-2018

Eerste repetitie na de vakantie

05-12-2018

Geen repetitie

26-12-2018

2e Kerstdag Geen repetitie

02-01-2019 18.30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Restaurant “Croy”.

Agenda 2018

Agenda 2018

Agenda 2017

Agenda 2016  

Agenda