Agenda

03-1-2018

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Restaurant “Croy”.

14-02-2018

Aswoensdag; geen repetitie

14-03-2018
20.00 uur

Algemene Ledenvergadering

26-05-2018

Deurne; dagrepetitie met het Deurne’s Gemengd Koor;

03-06-2018
10.00 uur

Mis voor de levende en overleden leden van het koor in de kapel van de Paters Kapucijnen

04-07-2018

Laatste repetitie voor de vakantie

22-08-2018

Eerste repetitie na de vakantie

16-12-2018
15.00 uur

Adventsconcert in Deurne met het Deurne’s Gemengd Koor

26-12-2018

2e Kerstdag Geen repetitie

Agenda 2018

Agenda 2018

Agenda 2017

Agenda 2016  

Agenda