Agenda

02-01-2019

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Restaurant Croy

09-01-2019

Eerste repetitie o.l.v. Antoine Kop

06-03-2019

Aswoensdag; geen repetitie

20-03-2019
20.00 uur

 

Algemene Ledenvergadering in De Slinger

02-06-2019
09.30 uur

Mis voor de levende en overleden leden van het
Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor in de
kapel van de Congregatie van Dochters van Maria
en Joseph, Papenhulst 5, alhier.

03-07-2019

Laatste repetitie voor de vakantieperiode
Huldiging van Wim Hoskam ivm zijn 40-jarig
koorjubileum

21-08-2019

Eerste repetitie na de vakantieperiode

19-10-2019

Optreden tijdens de Jaarvergadering van de
“Orde van den Prince” in het Theater a/d Parade

 

 

 

 

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

 

Agenda 2019

Agenda 2019

Agenda 2018

  

Agenda